top of page

BEAUTY TREATMENTS

Cosmetic Mesotherapy without needles

Face € 175 

Face, Neck, Cleavage € 195 

Mesotherapy with skin boosters (hyaluronic acid) € 300 

Injection with natural filers, price depends on the amount of wrinkles and the degree of sagging


​Dermabrasion

Skin rejuvenation, skin becomes smoother, wrinkles, acne scars, pigmentation and stretch marks.

Cheeks from € 50 

Face € 75 

Face, neck and décolleté € 110


Facial treatment

Acne 1 hour € 40

Facial treatment with facial massage € 40

Caviar treatment with luxury products € 75


Facial treatment with luxury ampoules 

brought in with Ultra Son device € 60 


Fruit acid treatment € 65

Herbal treatment € 75 

Oxygen treatment € 75

PDO treatment € 75

Detox treatment € 75

Microneedling € 90

Meso Roller treatment € 95

(skin sagging, wrinkles, scars)

Winter treatment with frequency device € 75

The luxury € 119


TCM peeling € 100 

A chemical peel ensures that skin renews itself, reducing fine lines, acne scars and pigmentation spots. In addition, the peeling ensures that the skin structure becomes finer.


Carboxytherapy € 50 per zone 

Unfortunately, when we get older, this can be seen in our skin. The skin looks dull and often shows more lines and wrinkles. During this treatment, carbon dioxide is injected into your skin. This substance is naturally already present in your body, which ensures that it is immediately accepted by your skin tissue and cannot cause any damage. 


Carbo peeling with pico yang laser € 75 

Cosmetische mesotherapie zonder naalden

Gezicht € 175

Gezicht, hals, decolleté € 195

Mesotherapie met huidboosters (hyaluronzuur) € 300, -

Injectie met natuurlijke vijlen, prijs is afhankelijk van het aantal rimpels en de mate van doorzakking


Dermabrasie

Huidverjonging, huid wordt zachter, rimpels, acne littekens, pigmentvlekken en striae.


Wangen vanaf € 50

Gezicht € 75

Gezicht, hals en decolleté € 110, -


Gezichtsbehandeling


Acne 1 uur € 40

Gezichtsbehandeling met gezichtsmassage € 40

Kaviaarbehandeling met luxe producten € 75, -


Gezichtsbehandeling met luxe ampullen

binnengebracht met Ultra Son-apparaat € 60


Fruitzuurbehandeling € 65

Kruidenbehandeling € 75

Zuurstofbehandeling € 75, -

BOB-behandeling € 75

Detoxbehandeling € 75, -

Microneedling € 90

Meso Roller behandeling € 95

(huidverslapping, rimpels, littekens)

Winterbehandeling met frequentieapparaat € 75

De luxe € 119


TCM pellen € 100, -

Een chemische peeling zorgt ervoor dat de huid zichzelf vernieuwt, waardoor fijne lijntjes, acnelittekens en pigmentvlekken worden verminderd. Daarnaast zorgt de peeling ervoor dat de huidstructuur fijner wordt.


Carboxytherapie € 50, - per zone

Helaas als we ouder worden is dit terug te zien in onze huid. De huid ziet er dof uit en vertoont vaak meer lijntjes en rimpels. Tijdens deze behandeling wordt koolstofdioxide in uw huid geïnjecteerd. Deze stof is van nature al aanwezig in je lichaam, wat ervoor zorgt dat het direct wordt opgenomen door de huidweefsel en geen schade kan aanrichten.


Carbo peeling met pico yang laser € 75

bottom of page