top of page

REIMBURSEMENT

VERGOEDINGEN


THERAPY AND CONSULTATION 

Pure Beauty is een gecertificeerde gezondheidssalon en het

bevat een erkende CAT-therapeut level 3.

CAT-therapeuten krijgen alle ondersteuning van het CAT voor professionele praktijkvoering door toegang tot handige beroepsdocumenten zoals de behandel overeenkomst, cliënten dossier voorbeeld, algemene voorwaarden voorbeeld, GAT-Wkkgz klachtrecht, GAT-tuchtrecht, GAT-beroepscode, AVG documenten; verwerkersovereenkomst, privacy statement voorbeeld, artsenbrief, minderjarigen toestemmingsformulier en verder regelmatig updates over actualiteiten uit het beroepsveld. 

CAT & GAT zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende instanties. 

Deze aangeboden behandelingen worden 

gedeeltelijk vergoed door 

een aanvullende zorgverzekering te hebben.


Vergoedingenlijst

Shiatsu massage 24102

Homeopathie 24200

Hirudo therapie

Ayurvedische therapie 24014

Natuurgeneeskunde therapie 24005

Consult


Via de onderstaande links vindt u meer informatie wat betreft vergoedingen en welke zorgverzekeraars daarvoor in aanmerking komen. 


https://zn.nl 

https://www.catcomplementair.nl

https://www.gatgeschillen.nl


Wilt u meer informatie over de prestatiecodes bekijk de link onder

https:catcomplementair.nl/soorten-therapie/
Pure Beauty is a certified health salon and it

contains a recognized CAT therapist level 3.

CAT therapists receive all the support of the CAT organisation for professional practice through access to useful professional documents such as the treatment agreement, client file example, general conditions example, GAT-Wkkgz right of complaint, 

GAT disciplinary law, GAT professional code, AVG documents; 

processor agreement, privacy statement example, doctor's letter, minors consent form and furthermore regular updates on current affairs from the professional field.

CAT & GAT are recognized by the Ministry of Health, 

Welfare and Sport.

These treatments will be partially reimbursed by

having an additional health insurance.


Reimbursement list

Shiatsu massage 24102

Homeopathy 24200

Hirudo therapy 

Ayurvedic Therapy 24014

Naturopathy therapy 24005

ConsultVia the links below you will find more information about reimbursements and which health insurers qualify for them.

https://zn.nl

https://www.catcomplementair.nl

https://www.gatgeschillen.nl


And for more information about the codes see the link belowhttps://catcomplementair.nl/soorten-therapie/ 


DISCLAIMER CAT

Only individual and curative therapy is reimbursed and recognized by the CAT professional organization. Treatments that come under another professional association from regular care, group therapy, lessons, wellness, beauty treatments, workshop or preventive are not covered by health insurers and are not recognized by the CAT organization.


DISCLAIMER CAT

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door beroepsorganisatie CAT. Behandelingen die onder een andere beroepsvereniging uit reguliere zorg komen, groepstherapie, lessen, wellness, schoonheidsbehandelingen, workshop of preventief niet onder de zorgverzekeraars dekking vallen en niet worden erkend door de organisatie CAT.

BEAUTY TREATMENTS

Pure Beauty is een gediplomeerde schoonheidssalon. 

De schoonheidsspecialiste staat geregistreerd bij Anbos. 

Deze aangeboden behandelingen worden 

gedeeltelijk of geheel vergoed door 

een aanvullende zorgverzekering te hebben. 


Vergoedingenlijst

Acne

 Elektrisch ontharen

Diode laser ontharen


Via de onderstaande link vindt u meer informatie wat betreft vergoedingen en welke zorgverzekeraars daarvoor in aanmerking komen. 


zn.nl

https://www.anbos.nl
Pure Beauty is a certified beauty salon.

The beauty specialist is registered by Anbos.

These treatments will be  partially or fully reimbursed by

having an additional health insurance.


Reimbursement list

Acne

Electric hair removal

Diode laser hair removal


Via the link below you will find more information about reimbursements and which health insurers are eligible for this.


https://zn.nl

https://www.anbos.nl


Bijlagen behandelovereenkomst en minderjarigen toestemmingsformulier

https://gatgeschillen.nl/" 


Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

bottom of page