top of page
CONTACT

The facilities of the salon

The beauty and health salon is on the ground floor and is therefore also specially accessible for wheelchair people. 

There's a waiting room for customers where you can serve yourself a cup of coffee or tea. Additional a toilet just for clients.

Besides that there's ample possibilities for free parking a few minutes from the salon. 

When you will arrive at the salon you will see the parking area. 

It is also possible to come by public transport, as two stops are 5 minutes from the salon.


Faciliteiten

De schoonheids- en gezondheidssalon bevindt zich op de begane grond. Het is zeer makkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Er is een wachtkamer voor klanten waar u zelf een kopje koffie of thee kunt serveren. Verder een toilet voor alleen klanten.

Daarnaast is er voldoende mogelijkheden voor gratis parkeren op enkele minuten van het salon. 

Bij aankomst van de salon ziet u de parkeerplaats.  

Ook is het mogelijk om met het openbaar vervoer te komen, aangezien twee haltes  5min van de praktijk afliggen.

GET IN TOUCH/ NEEM CONTACT OP

FIRST AND LAST NAME/ VOOR- EN ACHTERNAAM*

PHONE NUMBER/ TELEFOONNUMMER

E-MAIL

MESSAGE/ BERICHT*

Permission/ toestemming

This form asks for your name and email address so that I can communicate with you. Your data will never be provided to third parties. View the privacy statement to see how we handle your data. 

Dit formulier vraagt uw naam en emailadres, zodat ik met u kan communiceren. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Bekijk de privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan. 

bottom of page